Vic 10 | La Micra

FLIC VIC | LA MICRA

13 propostes de creació y mediació literària en 20cm3

La Micra és el nou format amb què ens proposem apropar-vos el millor del festival concentrat en un recipient de 20 cm3 que conserva tota l’essència de l’FLIC. Les escoles participants trobaran en el seu interior:

# Jocs d’autor, signats pels escriptors Care Santos, Maria Carme Roca i Ricardo Alcántara, i que són una invitació a jugar amb el llenguatge i crear peces literàries. Atents a la veu de la narradora Roser Ros, que acompanyarà els participants amb contes i embarbussaments.

# 1 proposta d’artista, signada pel dissenyador de moda Josep Abril, una invitació a crear a partir de la literatura mitjançant patrons, fil i agulla.

# 1 formació per als docents participants, amb tot el que necessiten saber per aprofitar al màxim La Micra a l’aula

# 1 vídeo de presentació de la selecció de llibres FLIC RECOMANA, que en aquesta edició gira al voltant del tema dels Personatges Literaris.

LA MICRA és un recurs per a tot l’any i es pot seguir treballant amb ella un cop passades les dates de l’Festival.

 

ELS AUTORS

Roser Ros

Care Santos

Maria Carme Roca

Ricardo Alcántara

Josep Abril