Vic 10 | Formació

FLIC VIC | FORMACIÓ

Espaci de trobada amb els docents i bibliotecaris per compartir eines de mediació literària

cromatismes

Aquest any tan excepcional, el FLIC Festival ES TRANSFORMA: proposem 6 maneres de portar el festival, en tota la seva essència, a infants i joves, mitjançant els professionals que formen part del seu entorn més proper: els seus mestres, professors, bibliotecaris i llibreters. Per fer-ho, hem organitzat unes sessions i materials formatius per dotar d’eines i recursos de mediació literària als docents que participen enguany al festival.

Entre tots, creem altres maneres de viure la literatura!