Signatura de llibres

SIGNATURA DE LLIBRES
A l’espai de la Llibreria Al·lots

Els autors convidats al festival signaran llibres a l’espai de la Llibreria Al·lots, en els horaris* indicats en el programa:

Ricardo Cavolo – 15 març, d’11h45 a 12h15

Suzy Lee – 15 març, de 19h15 a 20h00 | 16 març, d’13h00 a 13h45 | 16 març, de 17h15 a 18h00

Emily Hughes – 16 març, d’13h00 a 13h45 | 16 març, de 19h00 a 19h45

Joan de Déu Prats – 16 març, de 14h00 a 14h45

*L’horari d’inici de la signatura de llibres pot retardar-se lleugerament per qüestions organitzatives.

Fira de Creació Literària del FLIC | Museu del Disseny de Barcelona | ACTIVITAT GRATUÏTA