Premi Network FLIC 12

Preparat per conèixer als 20 seleccionats del Premi Network FLIC?

PREMI F / F AWARD

Categoria júnior: Pack de llibres il·lustrat d’una llibreria especialitzada, valorat en 100€.

Junior category: An assortmen of pictured books from a specialized bookshop, valued at € 100

PREMI L / L AWARD

Categoria sènior: Impressió d’un TFG, portfoli o projecte amb assessorament de The Folio Club, valorat en 400€.

Senior category: Printing a TFG, portfolio or other project with advice from The Folio Club, valued at € 400.

PREMI I / I AWARD

Categoria professional: 2 entrades per al Festival OFFF (valorades en 200€ cadascuna) i 1 entrada per al FLICPRO

Professional category: 1 ticket to FLICPRO and 2 tickets for the OFFF Festival, valued at € 200 each one.

PREMI C / C AWARD

Escola premiada: Presentar al FLICPRO les peces amb què ha participat al Network FLIC +  Un lot de material de Raima valorat en 500€

Awarded school: To show at FLICPRO the works that the school has presented to the award + An assortment of materials from Raima valued at € 500.

 JUNIOR JURY +  PROFESSIONAL JURY

Laura Pla
Consorci de Biblioteques de Barcelona

Maria Bertran
Associació de Publicacions Periòdiques en Català

Mamen Zaera
CRAB Centre de Recursos Artístics de BCN

 SENIOR JURY

Ton Granero
ACVIC. Centre d’Arts Contemporànies

Alicia Izquierdo
MTM Ediciones

 SCHOOL JURY

Luis Zendrera
OEPLI

Carmina Borbonet
Museu del Disseny de Barcelona

Toni Esplugas
Raima

 IN ALL JURIES

Magalí Homs
FLIC Festival

Roser Ros
Tantàgora

MIRA LA SELECCIÓ DEL FLIC11 (2021) / SEE THE FLIC11 SELECTION (2021)

COL·LABORA · COLLABORATES

PARTICIPA COM A JURAT · PARTICIPATES AS JURY