Mercat de l’edició

Si ets editor i/o agent literari interessat en literatura infantil i juvenil, el Mercat de l’edició del FLIC Festival és la teva oportunitat per conèixer nous partners.

Podràs concertar reunions B2B per a la compra i venda de drets amb editorials i agents internacionals i nacionals, així com amb els creadors inscrits al festival.

Cada entrada al Mercat de l’Edició del FLIC dona accés a dues persones de la teva editorial o agència tant per a les reunions com per al programa de conferències del FLIC Festival.

Més informació en aquest dossier

EDITORIALS I AGÈNCIES LITERÀRIES CONFIRMADES

BOOK149
C Book Producer
Candlewick
cep i la nansa
Comme des geants
Doctor Buk
Erdosain
Etana Editions
excellence
Flamboyant
IMC
Juventut
Kabook Agencia Literaria
La Bella Varsovia
Liana Editorial
Limonero
Maeva Young
Mi cuento
Obrador Editorial
Océano Travesía
PAGÈS EDITORS
Penguin Random House
Piscina, un petit oceà
Salvat
Sarigaga Books
Subsaharan
takatuka
Zahorí Books

I LES REVISTES ASSOCIADES A L'ASSOCIACIÓ DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES EN CATALÀ:

CAVALL FORT
cocoter
Namaka
PETIT Sapiens
piupiu