Mercat de l’edició

Si ets editor i/o agent literari interessat en literatura infantil i juvenil, el Mercat de l’edició del FLIC Festival és la teva oportunitat per conèixer nous partners.

Podràs concertar reunions B2B per a la compra i venda de drets amb editorials i agents internacionals i nacionals, així com amb els creadors inscrits al festival.

Cada entrada al Mercat de l’Edició del FLIC dona accés a dues persones de la teva editorial o agència tant per a les reunions com per al programa de conferències del FLIC Festival.

Més informació en aquest dossier

EDITORIALS I AGÈNCIES LITERÀRIES CONFIRMADES

Penguin Random House
cep i la nansa
Doctor Buk
La Bella Varsovia
C Book Producer
Subsaharan
Sarigaga Books
Etana Editions
Limonero
Comme des geants
Candlewick
Mi cuento
Salvat
Obrador Editorial
Liana Editorial
Juventut
Kabook Agencia Literaria
Maeva Young
Bellaterra
IMC
Piscina, un petit oceà
PETIT Sapiens
Flamboyant
Océano Travesía
takatuka