Programa

Taller, amb Estrella Ortiz
Biblioteca María Moliner I Villaverde
25 Febrer I 11h30
A partir de 7 anys
Narració, amb Roser Ros
Biblioteca María Moliner I Villaverde
25 de Febrer I 13h00
Per tots els públics
Taller
Biblioteca María Moliner I Villaverde
25 Febrer I 10h00-14h00
A partir de 7 anys
Taller
Biblioteca María Moliner I Villaverde
25 Febrer I 11h00
A partir de 6 anys
Acció d'il·lustració
Biblioteca María Moliner I Villaverde
25 Febrer: 10h00-14h00
A partir de 4 anys
Exposició
Biblioteca María Moliner I Villaverde
25 Febrer I 10h00-14h00
Per tots els públics
Acció amb llibres
Biblioteca María Moliner I Villaverde
25 Febrer I 10h00-14h00
Per tots els públics
Gimcana
Biblioteca María Moliner I Villaverde
25 Febrer I 10h00 -14h00
A partir de 4 anys
Acció d'il·lustració
Biblioteca María Moliner I Villaverde
25 Febrer I 10h00-14h00
A partir de 4 anys
Il·lustració amb llibres
Biblioteca María Moliner I Villaverde
25 Febrer I 10h00-14h00
A partir de 4 anys