nena1
Venda entrades!
Festival de literatures i arts infantil i juvenil

Festival de literatura y arte infantil y juvenil

Juli Capella


Va cursar estudis de Disseny Industrial a l’Escola Massana que va abandonar per iniciar la carrera d’Arquitectura a l’ETSAB.

És autor i coautor de diversos llibres, com Diseño de arquitectos en los 80 (Gustavo Gili, 1987), Nou Disseny Espanyol (Gustavo Gili, 1991), Dictionnaire International des Arts appliques et du Design (Editions du Regard, 1996).

Ha impartit nombroses conferències sobre temes de disseny i arquitectura, a més d’exercir la docència en diverses escoles i universitats. Va ser president del FAD i promotor del Any del Disseny 2003. Va ser guardonat amb una menció honorífica en els Premis Nacionals de Disseny 2000.