Explicar contes a casa

ROSER ROS
Explicar contes a casa

Els adults tenim el privilegi i la responsabilitat d’oferir un munt d’oportunitats per tal que nens i nenes estimin la literatura i hi entrin amb passa segura i ben acompanyats.

Parlarem de com fer-ho apel·lant als contes dits paraula, als nascuts dels llibres o a les tauletes; als que diem una i altra vegada; als que ens surten cantats o mig rapejats; als que recordem o inventem. Tots aquests contes ocupen un lloc primordial dins dels costums de les llars. Fent-ho així contribuïm a bastir els eixos del seu gust (i nostre) per la llengua i la literatura.

Roser Ros és pedagoga, narradora i escriptora, presidenta de l’associació cultural Tantàgora, professora de la Universitat Ramon Llull i Premi Nacional de Cultura (2010). Ha format diverses generacions de mestres en llengua i literatura, especialment en mediació literària i narració de contes. Ha publicat nombroses versions de contes i també de creació pròpia. Dirigeix la revista Tantàgora.

Xerrada en català

15 març, 17h30 | 16 març, 16h00 | Fira de Creació Literària del FLIC | Museu del Disseny de Barcelona | ACTIVITAT GRATUÏTA