El Premio FLIC 2017 es para el equipo de la  Biblioteca Massagran de Salt: Eva Rull, Eulàlia Morer y Jordi Artigal.

FLIC Festival ha dedicido ha dedicido otorgarles esta distinción como reconocimiento a su trayectoria y por su manera de entender y llevar a cabo la tarea de bibliotecarios así como el especial cuidado de este espacio de lectura.

«Som una petita biblioteca pública infantil i juvenil situada al cor de la ciutat de Salt, al Gironès. De titularitat municipal i gestionada en conveni amb una empresa de serveis, és filial de la biblioteca central i està integrada a la Xarxa de biblioteques de la Generalitat de Catalunya. També formem part del grup de biblioteques catalanes associades a la UNESCO. Inaugurada l’any 1.990 hem viscut des de primera línia la transformació humana del nostre municipi. En formem part. La nostra és una història d’acollida de nens i nenes de procedència familiar d’arreu. Salt és un poble d’immigrants. De fet, totes les ciutats estan constituïdes per històries personals de desarrelament, però en el nostre municipi el volum i la rapidesa d’aquests canvis demogràfics, quasi bé sempre envoltats per la pobresa, són la característica que el distingeixen. Immigració, mainada i lectura són la realitat diària de les nostres tardes dels darrers quinze anys però en aquest període de temps no sempre tot ha estat igual ni ho hem viscut sempre de la mateixa manera.  Detectar les constants, els punts forts que ens han ajudat en aquest recorregut i també detectar les debilitats, els canvis que la realitat ens ha obligat a fer. Com hem anat modificant les nostres pràctiques i la nostra forma d’entendre la feina de mediadors entre els textos i els nens, la feina de bibliotecàries […] Les biblioteques públiques són espais privilegiats que ens ajuden a defensar-nos davant de determinades construccions socials. És amb les biblioteques que podem transformar la nostra illa en un espai obert per igual a tot el veïnatge, lloc de cruïlla, on el sentiment de la por és substituït per la confiança que dóna la paraula i el pensament compartit. Espais privilegiats que ens acullen i ens fan sentir de la comunitat de la qual formem part i que ens poden oferir la possibilitat de reconstruir-nos en les persones que volem ser. Sense pors, sense exclusions ni categories. I en segon lloc aquestes biblioteques no només han de ser acollidores i tenir les millors històries mai escrites, els millors textos i les grans pel·lícules, la música més excelsa, sinó que també han de ser portades per bibliotecàries que siguin bones mediadores.»

Equipo Biblioteca de Salt

El Premio FLIC 2017 se entregará en el marco de la Jornada Profesional del FLIC, en el Museu del Disseny de Barcelona, el viernes 10 de marzo a las 18h15. Hará entrega del Premio, la directora del Servicio de Bibliotecas del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Carme Fenoll.