FLIC FESTIVAL

Tantàgora
Art, 80. 08041 Barcelona

932 135991

COORDINACIÓ FLIC FESTIVAL

Mariana Grande
flic@tantagora.net

PREMSA I COMUNICACIÓ

Vanessa Pérez
premsa@flicfestival.com

contacte