Conferència Suzy Lee

SUZY LEE
Passejant per la frontera

Presenta Barbara Fiore

Una frontera separa dos mons, però al mateix temps els inclou. Un artista d’àlbums il·lustrats és algú qui, a la frontera entre fantasia i realitat i també entre infantesa i món adult, té una mirada cap a tots dos costats.

En aquesta conferència, Suzy Lee parla de la seva obra, des de Alícia al país de les meravelles passant per Mirror, Wave i Shadow –els tres títols que integren l’anomenada “The Border Trilogy”– fins al seu darrer llibre, Lines, i exposa com la idea de frontera pren forma als seus llibres, ampliant així la nostra perspectiva envers els àlbums il·lustrats.

Conferència en anglès amb traducció al castellà.

15 març | 18h15 | Fira de Creació Literària del FLIC | Museu del Disseny de Barcelona 

Entrades