Conferència Rosa Tabernero

ROSA TABERNERO
Llibres per als que volen llegir sols… Cap a una poètica dels grans oblidats

El títol d’aquesta conferència parteix de la col·lecció I can read books d’Harper Collins en la qual Arnold Lobel va iniciar el seu camí. En el marc d’una època com la nostra en què l’àlbum imposa la seva hegemonia, convé reflexionar sobre aquelles obres per als que “poden i volen llegir sols” dirigides a la infància i la joventut.

Amb aquesta finalitat, Rosa Tabernero desenvoluparà una anàlisi de diversos títols considerats de referència per a lectors d’Educació Primària i de Primer Cicle d’Educació Secundària. Intentarà, d’aquesta manera, definir les claus de formació de lectors en aquestes edats partint de les claus que ofereixen els diferents discursos.

Rosa Tabernero és Professora Titular d’Universitat de l’àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universidad de Zaragoza. És investigadora responsable del grup d’investigació consolidat Educación para la Lectura, Literatura Infantil y Juvenil y construcción de identidades (ELLIJ), Directora del Màster Propi en Lectura, libros y lectores infantiles y juveniles de la Universidad de Zaragoza (www.literaturainfantil.es/), així com directora de la col·lecció Prensas Universitarias de Zaragoza [Re]pensar la educación.

Conferència en castellà

16 març | 16h30 | Fira de Creació Literària del FLIC | Museu del Disseny de Barcelona

Entrades