Conferència Emily Hughes

EMILY HUGHES
Una illa al meu cap

Presenta Libros del Zorro Rojo

En aquesta conferència, Emily Hughes parlarà sobre com el paisatge, les seves transformacions, els canvis d’identitat provocats per la ubicació, la biologia i la cultura han afectat la seva pràctica artística. Mitjançant la creació de llibres, Emily Hughes ha trobat un espai des del qual poder controlar el seu entorn canviant.

Conferència en anglès amb traducció al castellà.

16 març | 18h00 | Fira de Creació Literària del FLIC | Museu del Disseny de Barcelona

Entrades