Conscients de la situació de vulnerabilitat social i econòmica de moltes famílies de casa nostra, hem cregut necessari impulsar la campanya «Cap nen sense cultura», amb la que convidem a empreses, organitzacions i a particulars a facilitar l’accés d’aquestes famílies al festival. Des del FLIC creiem que cal un compromís col·lectiu per oferir a les noves generacions el millor de la nostra capacitat creativa amb exigència i rigor, i així promoure el seu desenvolupament personal, social i cultural.

Llegeix el manifest | Adhereix-te al manifest

Signants:

Roser Ros | Joma | Agustí Ros | Rafael Ros | Sara | Trois Ourses | Tonina Cerdà | Pep Duran | Diana Riba | Sònia Fernández | Imma Marín | Xosé Ballesteros | Pilar Ferriz | Carles Cano | Àngels Margarit | Jordi Palet | Teresa González | Carme Redón | Jaume Cela | Ricardo Rendón | Lols Rodríguez Sánchez | Laia Castillo Ramon | Agustí Montardit Gastó | Seyla Bravo | Gisela Colell Salarich | Irma Llotje Carballido | Lluís Girona Frisach | Montserrat Fons Esteve | Núria Poll Gelabert | Anna Amador González | Marta Gil Santacna | Patricia Cornellana | Teresa Benéitez García | Diego Muñoz Ramírez | Ana María Suárez | Mireia Massana | Chloé Bersagol | Reyes Salvador Román | Joan Serra Capallera | Carla Zanarini | Teresa Benéitez García | Teresa Fernández | Martí Guarch | Thais Álvarez Fernandez | Marta Nomen Brotons | Xavier Nebot | Vanessa Moreno Sotelo | Nati Alcañiz Gascó

Beneficiaris:

 alt= alt= alt=