Conscients de la situació de vulnerabilitat social i econòmica de moltes famílies de casa nostra, hem cregut necessari impulsar la campanya «Cap nen sense cultura», amb la que convidem a empreses, organitzacions i a particulars a facilitar l’accés d’aquestes famílies al festival. Des del FLIC creiem que cal un compromís col·lectiu per oferir a les noves generacions el millor de la nostra capacitat creativa amb exigència i rigor, i així promoure el seu desenvolupament personal, social i cultural.

Llegeix el manifest | Adhereix-te al manifest

Signants:

Roser Ros | Joma | Agustí Ros | Rafael Ros | Sara | Trois Ourses | Tonina Cerdà | Pep Duran | Diana Riba | Sònia Fernández | Imma Marín | Xosé Ballesteros | Pilar Ferriz | Carles Cano | Àngels Margarit | Jordi Palet | Teresa González | Carme Redón | Jaume Cela | Ricardo Rendón

Beneficiaris:

 alt= alt= alt=